Skip to content

Gecoördineerde aanpak voor betere doorstroming

De groei van het aantal weggebruikers en de ontwikkelingen in de regio zorgen dat rondom ’s-Hertogenbosch één van de grootste fileknelpunten van Nederland ontstaat. Als de ring vaststaat, merken weggebruikers dat in ‘s-Hertogenbosch, waar ook vertraging optreedt. Zowel de situatie op de lokale wegen als de problemen op de A2 zijn aanleiding om met korte- en lange termijn oplossingen aan de slag te gaan. De gemeente en provincie ’s-Hertogenbosch hebben ervoor gekozen om dit uit te voeren met het verkeersmanagement platform Verkeer.nu van Vialis. 

Aanpak Korte termijn

Om het doorstromingsprobleem tussen Deil en Vught voor de korte termijn aan te pakken wordt een pakket van ca. 20 maatregelen uitgevoerd. De inzet van Netwerkbreed Gecoördineerd Verkeersmanagement (NGV) is één van deze maatregelen. 

 

Een belangrijke stap om, via een meer gecoördineerde aanpak, het verkeer te stroomlijnen is het met elkaar laten communiceren van de systemen langs de weg. Dat gebeurt onder andere met Netwerk Management Systemen (NMS) en intelligente verkeerslichten (iVRI) van de verschillende wegbeheerders, het plaatsen van dynamische borden op straat en eventuele apps. Met NGV wordt het verkeer op diverse locaties bij de toeritten van de A2 en A59 gedoseerd zodra er filevorming ontstaat op de snelweg. In welke mate op een toerit wordt gedoseerd is afhankelijk van de mate van filevorming en de locatie van de file. Het NGV systeem bepaalt dit volledig autonoom.

Data Combineren

Uit de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) wordt real-time informatie gehaald over de verkeerssituatie op de snelweg (reistijden, snelheden en intensiteiten). Maar ook van streaming VLOG data uit de iVRI’s en van NDW reistijdmetingen van wegvakken op het onderliggend wegennet om de wachtrijen bij de verkeerslichten niet te lang te laten worden.

De intelligentie voor de inzet van NGV zit in de Netwerk Management Systemen (NMS) van de betrokken wegbeheerders. Een NMS wordt ook wel een scenariomanager genoemd. In de configuratie van de regelscenario’s in de NMS’en wordt vastgelegd op basis van welke in- en uitschakelvoorwaarden het doseren en de mate van doseren in de lokale regelapplicatie in het verkeerslicht door het NMS geactiveerd wordt. Hierbij monitort het NMS continu de waardes van de real-time verkeersinformatie en activeert op basis hiervan volledig autonoom de juiste regelscenario’s op de juiste locaties en kan ook volledig autonoom op- en afschakelen in de zwaarte van het doseren op specifieke locaties en richtingen.  

 

Regelscenario's gecoördineerd inzetten

Van de betrokken wegbeheerders beschikken Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland al over een NMS. De gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant breiden hun huidige verkeersmanagementcentrales in het kader van NGV uit met een NMS. Daarnaast worden de NMS’en van de gemeente ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en de provincie Gelderland gekoppeld aan het NMS van Rijkswaterstaat op basis van een zogeheten DVM-Exchange koppeling (een open standaard voor Dynamisch Verkeers Management). Zo ontstaat de mogelijkheid om vanuit de verkeerscentrale Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat in Helmond de NGV regelscenario’s in alle onderliggende NMS’en te bedienen als de situatie daarom vraagt. 

Langere termijn

De ambitie van de inzet van NGV is om bij te dragen aan beheersing van de autonome groei van de problematiek op de A2, zodat geen verdere verslechtering van de situatie op de A2 optreedt en mogelijk zelfs enkele jaren een kleine verbetering totdat het MIRT-project (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) gerealiseerd is.

Elke gemeente heeft uitdagingen om de doorstroming van het verkeer duurzaam en veilig te organiseren. Met Verkeer.nu ontzorgt Vialis wegbeheerders om dit efficiënt en gebruikersvriendelijk uit te voeren. Hierbij is Vialis continu alert op uitdagingen die veilige opslag in de cloud met zich meebrengt. verkeer.nu is een cloud-systeem dat overal online via een webbrowser toegankelijk is. Via de tweefactor-authenticatie bereikt u uw eigen beveiligde Verkeer.nu omgeving.

Ook geïnteresseerd? Dan nemen we graag contact met u op om gezamenlijk de mogelijkheden en functionaliteiten van Verkeer.nu verder te bespreken.

Steeds meer gemeenten kiezen voor verkeer.nu

Steeds meer gemeenten kiezen voor verkeer.nu Snel, eenvoudig en veilig verkeersmanagement uitvoeren. Het Verkeer.nu platform is zo ingericht dat het, zonder grote investeringen, geschikt is

CONTACT

Probeer verkeer.nu

nu favicon

Telefoon

+31 30 694 35 00

EMAIL

info@verkeer.nu

ADRES

Loodsboot 15, 3991 CJ Houten