Skip to content

Het verkeersmanagement platform voor iedereen

Uw verkeersmanagement in één centrale omgeving, altijd en overal inzichtelijk. Met verkeer.nu beheert u veilig, snel, gebruikersvriendelijk en flexibel de actuele en toekomstige verkeersmanagementtaken in uw gebied. Dat bevordert de beschikbaarheid en doorstroming in het verkeer, zodat iedereen veilig en met plezier kan blijven reizen.

nu favicon

Waarom verkeer.nu?

Werken met verkeer.nu biedt u vele voordelen om uw mobiliteits- en leefbaarheidsdoelstellingen te realiseren.

Flexibel

Groeit mee met uw wensen en ontwikkelingen door de modulaire opbouw. U kunt vanaf elke locatie online inloggen.

Veilig

Via de tweefactor-authenticatie bereikt u uw eigen beveiligde verkeer.nu omgeving in de volledig afgeschermde Vialis cloud omgeving in Nederland (PrivatCloud).

Gebruikersvriendelijk

In één oogopslag het benodigde inzicht in uw areaal. Eenvoudige dashboards en de mogelijkheid om scenario's in te zetten.

Betaalbaar

Zonder grote investeringen geschikt voor elke gemeente.

Een modulair platform

verkeer.nu is altijd afgestemd op uw wensen en ontwikkelingen door de modulaire opbouw. Het bestaat uit de volgende hoofdmodules waarvoor afzonderlijke licenties kunnen worden ingezet.

nu favicon
nu favicon

Nieuws & Updates

Klanten over verkeer.nu

Hieronder een selectie van verschillende klanten die verkeer.nu gebruiken.

Ontdek de mogelijkheden van verkeer.nu

In cijfers

0 +
Wegbeheerders
0 +
VRI's

Ook uw verkeersmanagement in
één centrale omgeving?

Vraag nu een vrijblijvende demo aan en ontdek wat verkeer.nu voor uw areaal kan betekenen!

CONTACT

Probeer verkeer.nu

nu favicon

Telefoon

+31 30 694 35 00

EMAIL

info@verkeer.nu

ADRES

Loodsboot 15, 3991 CJ Houten

Verkeersinformatie

Het product verkeersinformatie onder verkeer.nu heeft tot doel overzicht te verschaffen in de prestatie van uw netwerk én inzicht in de prestatie van de middelen die u daarvoor inzet. De gebruikersinterface van verkeerinformatie is hierop ingericht. Daarnaast kunnen we voor gebruik in naastgelegen domeinen of voor specifieke maatwerkoplossing de data en informatie rechtstreeks ontsluiten voor gebruik door andere (externe) systemen. Ook de overige producten van verkeer.nu maken gebruik van verkeersinformatie om in hun informatiebehoefte te voorzien.

De product verkeersinformatie binnen verkeer.nu bestaat uit een samenhangend pakket aan diensten die als volgt kunnen worden gecategoriseerd:

  • Actuele Data – alle diensten waarmee live meegekeken kan worden met de situatie op straat.
  • Historische Data – alle diensten waarmee de ruwe data historisch kan worden gevisualiseerd (als momentopname of in een tijdlijn).
  • Historische Informatie – alle diensten waar op grond van de ruwe data verkeerskundige prestatie-indicatoren kunnen worden afgeleid, geanalyseerd en worden geëxporteerd voor verdere verwerking.
  • Management Informatie – alle diensten die de verkeerskundige prestatie van het areaal als geheel worden geë Hierbij wordt historische informatie, de verkeerskundige indicatoren, gepresenteerd en beoordeeld ten opzichte van een vooraf gedefinieerd toetsingskader.
"Met verkeersinformatie heb ik controle en overzicht over de (i)VRI's in mijn areaal."
Verkeerskundige
Wegbeheerder Almere

Technisch Beheer

Inzicht in de actuele status van uw verkeerssystemen, vlotte storingsafhandelingen, op afstand kunnen meekijken met het kruispunt en snel en eenvoudig op afstand kunnen aanpassen van de verkeersregeling kan via de VR

Verkeersinformatie binnen het platform geeft de gebruiker de mogelijkheid om het areaal
(ondermeer en met name VRI’s) verkeerskundig door te lichten. Op deze manier wordt de wegbeheerder in staat gesteld om verkeersprestaties te monitoren, te beoordelen en zodoende
eventueel bij te sturen. De tools die de wegbeheerder met verkeersinformatie in handen heeft zijn ondermeer: faselog waarmee events gevisualiseerd worden, een functioneel dashboard waarmee in één oogslag meerder verkeerskundige prestaties van een kruispunt wordt gegeven, een beoordelingsinstrument waarmee de prestaties vergeleken worden met beleid, en het analyse
dashboard waarbinnen de verkeersprestaties verder kunnen worden uitgediept.
Verkeer.nu betreft een cloudbased applicatie welke vanuit een webbrowser door de gebruiker te benaderen is

"Met Scenariomanager heb ik controle en overzicht over de (i)VRI's in mijn areaal."
Verkeerskundige
Wegbeheerder Almere
Video afspelen