Steeds meer gemeenten kiezen voor verkeer.nu

Snel, eenvoudig en veilig verkeersmanagement uitvoeren. Het Verkeer.nu platform is zo ingericht dat het, zonder grote investeringen, geschikt is voor elke gemeente. Verkeersregelspecialist Toby Leurs bevestigt dit. Voor de gemeente Cranendonck is hij betrokken bij het opzetten en inrichten van goed technisch en functioneel beheer. En de gemeente Cranendonck heeft ervoor gekozen om dit uit te voeren met het verkeersmanagementplatform Verkeer.nu van Vialis, onderdeel van Koninklijke VolkerWessels. De wegbeheerder gebruikt het webbased Verkeer.nu platform nu voor vijf verkeersregelinstallaties (VRI’s) waarbij het ook mogelijk is om ‘over het eigen beheergebied’ heen te kijken. Bijvoorbeeld om eenvoudig objecten of regelscenario’s van omringende wegbeheerders te zien, bewaken of bedienen.

 

Aandacht voor leefbaarheid

De gemeente Cranendonck heeft naast ruim 20.000 inwoners een rijke historie, veel natuur en mooie monumenten. Men is trots op de mooie dorpskernen en hechten veel waarde aan de leefbaarheid van de omgeving. Om het verkeer van en naar de A2 zoveel mogelijk te doseren en congestie tegen te gaan zijn eerder al doseerlichten geplaatst. Dit komt ook de veiligheid ten goede en voorkomt ongewenst sluipverkeer. Met het aansluiten van de VRI’s op Verkeer.nu wordt de volgende stap gezet.

 

verkeer.nu groeit mee

Situaties in provincies en gemeenten kunnen veranderen. Het modulair opgebouwde verkeer.nu groeit mee met wensen en ontwikkelingen van gemeenten. verkeer.nu bestaat uit de volgende vier hoofdmodules: VRI-beheercentrale (VRI-BC), Netwerkmanagementmodule (NMS/Scenariomanager), Verkeersinformatie en Netwerkregelingen (NWR). Iedere hoofdmodule kent weer deelmodules die afhankelijk van wensen kunnen worden geactiveerd. De gemeente Cranendonck heeft gekozen voor drie hoofdmodules waarmee de wegbeheerder snel en eenvoudig verkeersmanagement kan uitvoeren.

De wegbeheerder kan met de VRI-beheercentrale (VRI-BC) van Verkeer.nu eenvoudig een installatie beheren. Om bijvoorbeeld commando’s te versturen en storingsmeldingen van de installatie te ontvangen. Met verkeersinformatie van verkeer.nu kan de wegbeheerder de kwaliteit van de afwikkeling op de geregelde kruispunten beoordelen op doorstromings-, veiligheids-en milieuaspecten. En met de netwerkmanagementmodule kan de wegbeheerder de verschillende maatregelen in zijn/haar netwerk, in samenhang met de omringende wegbeheerders, beoordelen om niet alleen lokaal maar ook in het gehele netwerk de kwaliteit van de afwikkeling te bevorderen.  

Goed beveiligd

Vialis is continu alert op uitdagingen die veilige opslag in de cloud met zich meebrengt. Verkeer.nu is een cloud-systeem dat overal online via een webbrowser toegankelijk is. Via de tweefactor-authenticatie bereikt u uw eigen beveiligde Verkeer.nu omgeving. Een belangrijk voordeel van het werken in een cloud-systeem is dat updates snel kunnen worden uitgerold. Bovendien is het eenvoudig om extra functionaliteiten in en uit te schakelen en nieuwe functionaliteiten te activeren. Zo beschikken gebruikers over een flexibel en veilig platform.

Elke gemeente, ook de minder grote, heeft uitdagingen om de doorstroming van het verkeer duurzaam en veilig te organiseren. Met Verkeer.nu ontzorgt Vialis wegbeheerders om dit efficiënt en gebruikersvriendelijk uit te voeren. 


Ook geïnteresseerd? Dan nemen we graag contact met u op om  gezamenlijk de mogelijkheden en functionaliteiten van Verkeer.nu verder te bespreken.