Krachten bundelen voor meest intelligente fietspad van Nederland

Krachten bundelen voor meest intelligente fietspad van Nederland

Op TU Delft Campus is een intelligent stuk fietspad aangelegd dat in kaart brengt hoeveel verkeer met welke snelheid op welk moment erover heen komt. De ondergrondse sensoren in de CCL-elementen van PlasticRoad, vormen een aanvulling op de bovengrondse sensoren die al in werking zijn op de campus. De innovatieve sensoren en unieke combinatie van metingen die plaatsvindt, maken dit het meest intelligente fietspad van Nederland. Het project levert cruciale informatie op over het gedrag van weggebruikers die wordt ingezet om de bereikbaarheid van steden van de toekomst slimmer en efficiënter te organiseren. 

Van klimaatverandering tot urbanisatie, steden kennen vandaag de dag tientallen uitdagingen. Dit vraagt om oplossingen. Door de samenwerking aan te gaan in Delft proberen we vanuit verschillende invalshoeken een antwoord te geven op de diverse vraagstukken die er liggen. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor een stuk fietspad, uitgerust met een breed scala aan sensoren. Het intelligente fietspad bestaat uit duurzaam en circulair ontworpen elementen gemaakt van gerecycled huishoudelijk plastic afval en fungeert vanwege de holle ruimte ook als tijdelijke berging voor neerslag, ideaal om steden klimaatbestendiger te maken.

Eric Kievit, Directeur PlasticRoad: ‘Wegen die ‘snappen’ hoe ze gebruikt worden, wat voor verkeer er overheen gaat, hoeveel water ze kunnen bergen en vervolgens kunnen communiceren met andere platformen, zoals verkeerslichten, openbare verlichting, dynamische bewegwijzering maar bijvoorbeeld ook onderhoudsplanning en riolering, dat is de toekomst. Deze unieke samenwerking zorgt ervoor dat een duurzame wereld met slimme steden en een efficiënt beheer van verkeersstromen, dichterbij komt. Wij zijn blij dat wij vanuit PlasticRoad een belangrijke bijdrage leveren aan dit unieke project.’

Krachten bundelen

Uniek aan dit project is hoe samen met verschillende partijen uit het bedrijfsleven, de overheid en onderzoekers wordt samengewerkt om baanbrekende innovaties te versnellen. PlasticRoad werkt in nauw contact samen met de Fieldlabs Delft on Internet of Things (Do IoT) en het Mobility Innovation Centre Delft (MICD). Samen sta je altijd sterker, om die reden heeft PlasticRoad ook de hulp ingeroepen van diverse toonaangevende bedrijven die samen met het team van PlasticRoad het project verder brengen.

Vialis ondersteunt het project met dataverwerking en integratie van asset management systemen zoals het verkeersmanagementplatform verkeer.nu. Vervolgens is Asset.Insight betrokken voor de data verwerking. Zij analyseren en interpreteren de grote hoeveelheden aan data van beide platformen wat leidt tot relevante conclusies en in de toekomst voorspellende modellen. Vervolgens realiseert het bedrijf Hyrde met het IoT-platform Ekco voor de juiste visualisatie en presentatie van de data op een gebruiksvriendelijke manier. In de productie van de elementen hebben Wavin Nederland en Smits Neuchatel een belangrijke rol. En tot slot, als laatste schakel in de keten, heeft KWS Infra Rotterdam-Zwijndrecht correcte aanleg en installatie van de slimme CCL-elementen verzorgt.

Steeds meer gemeenten kiezen voor verkeer.nu

Steeds meer gemeenten kiezen voor verkeer.nu Snel, eenvoudig en veilig verkeersmanagement uitvoeren. Het Verkeer.nu platform is zo ingericht dat het, zonder grote investeringen, geschikt is

Onderzoek naar mobiliteitsoplossingen

Diverse sensoren onder én in het wegdek geven inzicht in hoe een weg gebruikt wordt en welke effecten dat op de weg heeft. Ook wordt informatie over de temperatuur en hoeveelheid neerslag verzameld. Deze ondergrondse sensoren vormen een aanvulling op het geavanceerde bovengrondse monitoringssysteem op de campus dat bestaat uit 3D camera’s, wifi, radar, bluetooth en mmwave. De combinatie van sensoren levert unieke informatie op voor het onderzoek naar Smart Urban Mobility, onder leiding van professor Serge Hoogendoorn. Dat onderzoek is erop gericht duurzame, efficiënte en innovatieve mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen om de steden van de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Daarnaast vormt dit project een belangrijke testcase voor de werking van diverse sensoren die met de ervaringen uit dit project, verder doorontwikkeld kunnen worden.

Initiatiefnemer van het project en directeur van het MICD, Sascha Hoogendoorn-Lanser, is enthousiast over de plaatsing van het intelligente fietspad: ‘De interesse van zowel onderzoekers als bedrijven om deel uit te maken van dit project is groot; een geweldig bewijs dat deze innovatieve manier van data verzamelen relevant is voor bedrijven en onderzoeksgroepen vanuit verschillende disciplines. De TU Delft Campus vormt een ideale, levende proeftuin om het gedrag van mensen te analyseren en innovaties in realtime te testen. En dat met waarborg van de privacy van de campus bezoekers: alle bewegingen zijn alleen als anonieme puntjes in onze systemen te zien.’

Programmamanager Lenneke de Voogd-Claessen van Do IoT: ‘Hoe verhoudt de kwaliteit van de verschillende sensoren zich tot elkaar, hoe is de connectiviteit en welk type sensor kunnen we in welke situaties het best inzetten? Door de brede samenwerking met startups, bedrijven, fieldlabs en onderzoekers levert dit project inzichten op waarmee we baanbrekende innovaties op het gebied van slimme mobiliteit kunnen versnellen.’

Het project wordt medegefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In januari volgt een officiële opening van het intelligente fietspad door Jan-Dirk Jansen, decaan van CiTG, en Bas Vollebregt, wethouder economie van de gemeente Delft, waarbij een voorproefje op de resultaten van de eerste twee maanden gedeeld wordt.

Gecoördineerde aanpak voor betere doorstroming

Gecoördineerde aanpak voor betere doorstroming

De groei van het aantal weggebruikers en de ontwikkelingen in de regio zorgen dat rondom ’s-Hertogenbosch één van de grootste fileknelpunten van Nederland ontstaat. Als de ring vaststaat, merken weggebruikers dat in ‘s-Hertogenbosch, waar ook vertraging optreedt. Zowel de situatie op de lokale wegen als de problemen op de A2 zijn aanleiding om met korte- en lange termijn oplossingen aan de slag te gaan. De gemeente en provincie ’s-Hertogenbosch hebben ervoor gekozen om dit uit te voeren met het verkeersmanagement platform Verkeer.nu van Vialis. 

Aanpak Korte termijn

Om het doorstromingsprobleem tussen Deil en Vught voor de korte termijn aan te pakken wordt een pakket van ca. 20 maatregelen uitgevoerd. De inzet van Netwerkbreed Gecoördineerd Verkeersmanagement (NGV) is één van deze maatregelen. 

 

Een belangrijke stap om, via een meer gecoördineerde aanpak, het verkeer te stroomlijnen is het met elkaar laten communiceren van de systemen langs de weg. Dat gebeurt onder andere met Netwerk Management Systemen (NMS) en intelligente verkeerslichten (iVRI) van de verschillende wegbeheerders, het plaatsen van dynamische borden op straat en eventuele apps. Met NGV wordt het verkeer op diverse locaties bij de toeritten van de A2 en A59 gedoseerd zodra er filevorming ontstaat op de snelweg. In welke mate op een toerit wordt gedoseerd is afhankelijk van de mate van filevorming en de locatie van de file. Het NGV systeem bepaalt dit volledig autonoom.

Data Combineren

Uit de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) wordt real-time informatie gehaald over de verkeerssituatie op de snelweg (reistijden, snelheden en intensiteiten). Maar ook van streaming VLOG data uit de iVRI’s en van NDW reistijdmetingen van wegvakken op het onderliggend wegennet om de wachtrijen bij de verkeerslichten niet te lang te laten worden.

De intelligentie voor de inzet van NGV zit in de Netwerk Management Systemen (NMS) van de betrokken wegbeheerders. Een NMS wordt ook wel een scenariomanager genoemd. In de configuratie van de regelscenario’s in de NMS’en wordt vastgelegd op basis van welke in- en uitschakelvoorwaarden het doseren en de mate van doseren in de lokale regelapplicatie in het verkeerslicht door het NMS geactiveerd wordt. Hierbij monitort het NMS continu de waardes van de real-time verkeersinformatie en activeert op basis hiervan volledig autonoom de juiste regelscenario’s op de juiste locaties en kan ook volledig autonoom op- en afschakelen in de zwaarte van het doseren op specifieke locaties en richtingen.  

 

Regelscenario's gecoördineerd inzetten

Van de betrokken wegbeheerders beschikken Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland al over een NMS. De gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant breiden hun huidige verkeersmanagementcentrales in het kader van NGV uit met een NMS. Daarnaast worden de NMS’en van de gemeente ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en de provincie Gelderland gekoppeld aan het NMS van Rijkswaterstaat op basis van een zogeheten DVM-Exchange koppeling (een open standaard voor Dynamisch Verkeers Management). Zo ontstaat de mogelijkheid om vanuit de verkeerscentrale Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat in Helmond de NGV regelscenario’s in alle onderliggende NMS’en te bedienen als de situatie daarom vraagt. 

Langere termijn

De ambitie van de inzet van NGV is om bij te dragen aan beheersing van de autonome groei van de problematiek op de A2, zodat geen verdere verslechtering van de situatie op de A2 optreedt en mogelijk zelfs enkele jaren een kleine verbetering totdat het MIRT-project (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) gerealiseerd is.

Elke gemeente heeft uitdagingen om de doorstroming van het verkeer duurzaam en veilig te organiseren. Met Verkeer.nu ontzorgt Vialis wegbeheerders om dit efficiënt en gebruikersvriendelijk uit te voeren. Hierbij is Vialis continu alert op uitdagingen die veilige opslag in de cloud met zich meebrengt. verkeer.nu is een cloud-systeem dat overal online via een webbrowser toegankelijk is. Via de tweefactor-authenticatie bereikt u uw eigen beveiligde Verkeer.nu omgeving.

Ook geïnteresseerd? Dan nemen we graag contact met u op om gezamenlijk de mogelijkheden en functionaliteiten van Verkeer.nu verder te bespreken.

Steeds meer gemeenten kiezen voor verkeer.nu

Steeds meer gemeenten kiezen voor verkeer.nu Snel, eenvoudig en veilig verkeersmanagement uitvoeren. Het Verkeer.nu platform is zo ingericht dat het, zonder grote investeringen, geschikt is

Steeds meer gemeenten kiezen voor verkeer.nu

Steeds meer gemeenten kiezen voor verkeer.nu

Snel, eenvoudig en veilig verkeersmanagement uitvoeren. Het Verkeer.nu platform is zo ingericht dat het, zonder grote investeringen, geschikt is voor elke gemeente. Verkeersregelspecialist Toby Leurs bevestigt dit. Voor de gemeente Cranendonck is hij betrokken bij het opzetten en inrichten van goed technisch en functioneel beheer. En de gemeente Cranendonck heeft ervoor gekozen om dit uit te voeren met het verkeersmanagementplatform Verkeer.nu van Vialis, onderdeel van Koninklijke VolkerWessels. De wegbeheerder gebruikt het webbased Verkeer.nu platform nu voor vijf verkeersregelinstallaties (VRI’s) waarbij het ook mogelijk is om ‘over het eigen beheergebied’ heen te kijken. Bijvoorbeeld om eenvoudig objecten of regelscenario’s van omringende wegbeheerders te zien, bewaken of bedienen.

 

Aandacht voor leefbaarheid

De gemeente Cranendonck heeft naast ruim 20.000 inwoners een rijke historie, veel natuur en mooie monumenten. Men is trots op de mooie dorpskernen en hechten veel waarde aan de leefbaarheid van de omgeving. Om het verkeer van en naar de A2 zoveel mogelijk te doseren en congestie tegen te gaan zijn eerder al doseerlichten geplaatst. Dit komt ook de veiligheid ten goede en voorkomt ongewenst sluipverkeer. Met het aansluiten van de VRI’s op Verkeer.nu wordt de volgende stap gezet.

 

verkeer.nu groeit mee

Situaties in provincies en gemeenten kunnen veranderen. Het modulair opgebouwde verkeer.nu groeit mee met wensen en ontwikkelingen van gemeenten. verkeer.nu bestaat uit de volgende vier hoofdmodules: VRI-beheercentrale (VRI-BC), Netwerkmanagementmodule (NMS/Scenariomanager), Verkeersinformatie en Netwerkregelingen (NWR). Iedere hoofdmodule kent weer deelmodules die afhankelijk van wensen kunnen worden geactiveerd. De gemeente Cranendonck heeft gekozen voor drie hoofdmodules waarmee de wegbeheerder snel en eenvoudig verkeersmanagement kan uitvoeren.

De wegbeheerder kan met de VRI-beheercentrale (VRI-BC) van Verkeer.nu eenvoudig een installatie beheren. Om bijvoorbeeld commando’s te versturen en storingsmeldingen van de installatie te ontvangen. Met verkeersinformatie van verkeer.nu kan de wegbeheerder de kwaliteit van de afwikkeling op de geregelde kruispunten beoordelen op doorstromings-, veiligheids-en milieuaspecten. En met de netwerkmanagementmodule kan de wegbeheerder de verschillende maatregelen in zijn/haar netwerk, in samenhang met de omringende wegbeheerders, beoordelen om niet alleen lokaal maar ook in het gehele netwerk de kwaliteit van de afwikkeling te bevorderen.  

Goed beveiligd

Vialis is continu alert op uitdagingen die veilige opslag in de cloud met zich meebrengt. Verkeer.nu is een cloud-systeem dat overal online via een webbrowser toegankelijk is. Via de tweefactor-authenticatie bereikt u uw eigen beveiligde Verkeer.nu omgeving. Een belangrijk voordeel van het werken in een cloud-systeem is dat updates snel kunnen worden uitgerold. Bovendien is het eenvoudig om extra functionaliteiten in en uit te schakelen en nieuwe functionaliteiten te activeren. Zo beschikken gebruikers over een flexibel en veilig platform.

Elke gemeente, ook de minder grote, heeft uitdagingen om de doorstroming van het verkeer duurzaam en veilig te organiseren. Met Verkeer.nu ontzorgt Vialis wegbeheerders om dit efficiënt en gebruikersvriendelijk uit te voeren. 


Ook geïnteresseerd? Dan nemen we graag contact met u op om  gezamenlijk de mogelijkheden en functionaliteiten van Verkeer.nu verder te bespreken.