Verkeersinformatie

Het product Verkeersinformatie onder verkeer.nu heeft tot doel overzicht te verschaffen in  de prestatie van uw netwerk én inzicht in de prestatie van de middelen die u daarvoor inzet. De gebruikersinterface van verkeerinformatie is hierop ingericht. 

Daarnaast kunnen we voor gebruik in naastgelegen domeinen of voor specifieke maatwerkoplossing de data en informatie rechtstreeks ontsluiten voor gebruik door andere (externe) systemen. Ook de overige producten van verkeer.nu maken gebruik van verkeersinformatie om in hun informatiebehoefte te voorzien.

Het product Verkeersinformatie binnen verkeer.nu bestaat uit een samenhangend pakket aan diensten die als volgt kunnen worden gecategoriseerd:

Actuele Data

Alle diensten waarmee live meegekeken kan worden met de situatie op straat.

 

Historische Data

Alle diensten waarmee de ruwe data historisch kan worden gevisualiseerd (als momentopname of  tijdlijn).

 

Historische Informatie

Alle diensten waar op grond van de ruwe data verkeerskundige prestatie-indicatoren kunnen worden afgeleid, geanalyseerd en worden geëxporteerd voor verdere verwerking.

Management Informatie

Alle diensten die de verkeerskundige prestatie van het areaal als geheel worden geëvalueerd. Hierbij wordt historische informatie, de verkeerskundige indicatoren, gepresenteerd en beoordeeld ten opzichte van een vooraf gedefinieerd toetsingskader.

Verkeersinformatie Kruispunten (XP)

Verkeersinformatie Stroomwegen

Verkeersinformatie 
IoT

Iedere categorie dienst bouwt voort op de voorgaande categorieën. Iedere aanvullende categorie biedt aanvullend overzicht. Andersom geldt dat men van een dienst uit een bovenliggende categorie voor meer inzicht kan doorklikken naar de diensten in de onderliggende categorieën. Dit betekent dat wanneer men een dienst uit de categorie “Management Informatie” afneemt ook de onderliggende diensten moeten worden afgenomen.