Scenariomanager (NMS)

Met het NetwerkManagementSysteem (NMS) kunt u de middelen die u in uw netwerk tot uw beschikking heeft om het verkeer bij te sturen als een samenhangend pakket van maatregelen inzetten. Dit is mogelijk door een handmatige inzet, op basis van een kalenderplanning of geautomatiseerd op basis van real-time verkeersinformatie. Daarnaast is het mogelijk om via het DVM-Exchange protocol een koppeling te realiseren met de Netwerk Management Systemen van naburige wegbeheerders. Op die manier wordt gezamenlijk invulling geven aan gecoördineerd netwerk breed verkeersmanagement.

nu favicon
nu favicon
nu favicon

Het NetwerkManagementSysteem heeft geen rechtstreekse interactie met de beschikbare middelen. Hiervoor maakt het gebruik van deelsystemen die gespecialiseerd zijn in de aansturing en het beheer van één van de volgende type maatregelen: 

Verkeersregelinstallaties (VRI’s)

Verschillende generaties en typen VRI’s.

Dynamische Route Informatie Systemen (DRIP)

Verschillende generaties en typen DRIP’s.

Parkeerverwijssystemen

Wijst automobilisten naar vrije parkeerplaatsen in een stad. 

Informatievoorziening

Informatievoorziening aan de weggebruiker.