Skip to content

Netwerkregelingen (NWR)

Met een NetWerkRegeling (NWR) kunnen de verkeersregelingen van naburige kruispunten continu en real-time op elkaar afgestemd worden. De meerwaarde hiervan is dat groene golven door het netwerk dynamisch worden gevormd of ontbonden als de verkeersvraag daar aanleiding toe geeft. Onze netwerkregeling is een hiërarchische regeling. Dit betekent dat de regeling wordt ingezet om de lokale regelingen te voorzien van informatie en instructies waardoor de verkeersprestatie in het netwerk verbetert.

Doorontwikkeling

Om het verkeer op een streng of in een netwerk goed te regelen, bieden wij binnen verkeer.nu een netwerkregeling aan. Het voor een netwerkregeling benodigde overzicht is iets dat we vanuit verkeer.nu vanuit onze andere producten kunnen bieden. Onze netwerkregeling is niet nieuw, maar een doorontwikkeling van TOPTRAC. Een product dat ook al voor de komst van de iVRI aantoonbaar meerwaarde leverde in netwerken die tot dan alleen op kruispuntniveau geoptimaliseerd waren. De komst van de iVRI heeft het ook voor netwerkregelingen mogelijk gemaakt om de verkeersprestatie verder te verbeteren. Dit komt omdat er nu meer zicht is op verkeersdeelnemers tussen de geregelde kruispunten.

Om het verkeer lokaal, op kruispuntniveau goed te kunnen regelen, bieden wij diverse oplossingen. Bijvoorbeeld ons product FLEX, waarbij het verkeer op lokaal niveau kort-cyclisch en zeer fijnmazig wordt geregeld. 

CONTACT

Probeer verkeer.nu

nu favicon

Telefoon

+31 30 694 35 00

EMAIL

info@verkeer.nu

ADRES

Loodsboot 15, 3991 CJ Houten