Technisch Beheer

Inzicht in de actuele status van uw verkeerssystemen, vlotte storingsafhandelingen, op afstand kunnen meekijken met het kruispunt en snel en eenvoudig op afstand kunnen aanpassen van de verkeersregeling kan via de VR

Verkeersinformatie binnen het platform geeft de gebruiker de mogelijkheid om het areaal
(ondermeer en met name VRI’s) verkeerskundig door te lichten. Op deze manier wordt de wegbeheerder in staat gesteld om verkeersprestaties te monitoren, te beoordelen en zodoende
eventueel bij te sturen. De tools die de wegbeheerder met verkeersinformatie in handen heeft zijn ondermeer: faselog waarmee events gevisualiseerd worden, een functioneel dashboard waarmee in één oogslag meerder verkeerskundige prestaties van een kruispunt wordt gegeven, een beoordelingsinstrument waarmee de prestaties vergeleken worden met beleid, en het analyse
dashboard waarbinnen de verkeersprestaties verder kunnen worden uitgediept.
Verkeer.nu betreft een cloudbased applicatie welke vanuit een webbrowser door de gebruiker te benaderen is

"Met Scenariomanager heb ik controle en overzicht over de (i)VRI's in mijn areaal."
Verkeerskundige
Wegbeheerder Almere