Verkeersinformatie

Het product verkeersinformatie onder verkeer.nu heeft tot doel overzicht te verschaffen in de prestatie van uw netwerk én inzicht in de prestatie van de middelen die u daarvoor inzet. De gebruikersinterface van verkeerinformatie is hierop ingericht. Daarnaast kunnen we voor gebruik in naastgelegen domeinen of voor specifieke maatwerkoplossing de data en informatie rechtstreeks ontsluiten voor gebruik door andere (externe) systemen. Ook de overige producten van verkeer.nu maken gebruik van verkeersinformatie om in hun informatiebehoefte te voorzien.

De product verkeersinformatie binnen verkeer.nu bestaat uit een samenhangend pakket aan diensten die als volgt kunnen worden gecategoriseerd:

  • Actuele Data – alle diensten waarmee live meegekeken kan worden met de situatie op straat.
  • Historische Data – alle diensten waarmee de ruwe data historisch kan worden gevisualiseerd (als momentopname of in een tijdlijn).
  • Historische Informatie – alle diensten waar op grond van de ruwe data verkeerskundige prestatie-indicatoren kunnen worden afgeleid, geanalyseerd en worden geëxporteerd voor verdere verwerking.
  • Management Informatie – alle diensten die de verkeerskundige prestatie van het areaal als geheel worden geë Hierbij wordt historische informatie, de verkeerskundige indicatoren, gepresenteerd en beoordeeld ten opzichte van een vooraf gedefinieerd toetsingskader.
"Met verkeersinformatie heb ik controle en overzicht over de (i)VRI's in mijn areaal."
Verkeerskundige
Wegbeheerder Almere