VRI Beheercentrale

Inzicht in de actuele status van uw verkeerssystemen, vlotte storingsafhandelingen, op afstand kunnen meekijken met het kruispunt en snel en eenvoudig op afstand kunnen aanpassen van de verkeersregeling kan via de VRI-BC module van verkeer.nu

De VRI-Beheercentrale betreft een webbased dienstverleningsproduct en wordt ingezet voor het professioneel beheren van het complete verkeerstechnische areaal. De wegbeheerder is in staat om middels de VRI-BC op een eenvoudige en efficiënte wijze met een installatie te communiceren. Op hoofdlijnen is het mogelijk om met de VRI-BC IVERA protocol commando’s te kunnen versturen en om storingsmeldingen van de installatie te ontvangen.

"Met VRI-Beheercentrale heb ik controle en overzicht over de (i)VRI's in mijn areaal."
Verkeerskundige
Wegbeheerder Almere